Cínový bronz a jeho vlastnosti

Cínový bronz obsahuje maximálně 20 % cínu, přičemž součet (Cu + Sn) by měl být nejméně 99 %. Cínové bronzy určené pro technické používaní by měli obsahovat cínu méně. Slitiny, které obsahují méně než 10 % cínu lze zpracovat tvářením. Slitiny s deseti nebo více procenty cínu se zpracovávají litím.

Měrná hmotnost technicky použitelných tvářených cínových bronzů je asi 8,8 kg/dm3, u bronzů litých asi 8,6 kg/dm3. Cínový bronz je kov odolávající velmi dobře korozi ale má malou elektrickou vodivost. Polotovary z cínového bronzu nacházejí své uplatněné přrdevším ve slévárenství a na výrobu kluzných ložisek.


Kde nás najdete